Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

wersja na dzień: 09.10.2020

Jako Administrator Twoich danych osobowych przywiązujmy dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.januszcoin.com i jej subdomen (dalej jako: „Serwis”) oraz o zasadach korzystania z nich.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Janusz Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 385774045, NIP: 8943152414. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej:RODO”.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres info@januszcoin.com.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • zapisując się do newslettera;
 • kontaktując się z nami bezpośrednio, na przykład na podany przez nas adres mailowy,
 • rejestrując się w Serwisie i zawierając z nami umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której używasz takich funkcjonalności Serwisu jak dodawanie komentarzy do artykułu, który Cię zainteresował, publikowanie własnych artykułów, czy przesyłanie wiadomości prywatnych w ramach Serwisu;
 • przystępując do organizowanych konkursów lub promocji,
 • korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, w tym publikując komentarze na naszych kontach w mediach społecznościowych lub kontaktując się z nami w wiadomościach prywatnych przez ww. media,
 • dokonując zamówień w naszym sklepie internetowym.

Newsletter. Zapisując się do newslettera przekazujesz nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc do nas na adres mailowy: info@januszcoin.com lub wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

Rejestracja w Serwisie i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Kiedy zakładasz konto w Serwisie w zależności od wybranego rodzaju rejestracji przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w wypełnionym przez Ciebie formularzu rejestracyjnym albo dane osobowe zawarte na Twoim profilu w medium społecznościowym. W ramach korzystania ze świadczonych przez nas usług swoje dane osobowe możesz również przekazać używając funkcjonalności Serwisu np. poprzez publikację własnego artykułu lub wysłanie wiadomości prywatnej.

Dane przekazane nam przy rejestracji w Serwisie i założeniu konta są przetwarzane w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ochrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższe dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Konkursy i promocje. Na właściwych podstronach Serwisu możesz zapoznać się z aktualnie przeprowadzanymi konkursami i promocjami. Zgłaszając się do konkursu lub promocji (w szczególności za pomocą wypełnionego i przesłanego do nas formularza zgłoszeniowego) podajesz swoje dane osobowe, które są niezbędne do uczestniczenia w konkursie lub promocji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do konkursu lub promocji.

Dane przekazane w związku z przystąpieniem do konkursu lub promocji, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu lub promocji, przyznania nagród, opublikowania danych osób, którym nagrody zostały przyznane oraz na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub obrony przed roszczeniami. Możemy również przetwarzać dane osobowe zwycięzców w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, jeżeli mają one zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu lub promocji, w tym przyznania, wydania i rozliczenia przyznanej nagrody, a następnie do czasu upływu terminu do złożenia reklamacji lub upływu terminu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia reklamacji w terminie. Ponadto mamy również obowiązek przechowywać zgłoszenie z Twoimi danymi osobowymi wraz z deklaracją podatkową co do zasady przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Media społecznościowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych kont w mediach społecznościowych. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy treść komentarzy. 

Powyższe dane są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO) w sytuacji, gdy zamieszczasz komentarze w naszych mediach społecznościowych, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności, gdy prowadzimy działania marketingowe na naszych kontach lub prowadzimy statystyki.

Możemy również przetwarzać informacje, które nam przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane w sekcji Kontakt powyżej).

Dodatkowo na naszej stronie są wykorzystywane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Dodatkowo, jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Żeby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez zewnętrznych usługodawców zapoznaj się z ich politykami prywatności:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Sklep internetowy. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Mamy również obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Google Analytics. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Google LLC (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Za pomocą tego oprogramowania nie identyfikujemy użytkowników strony, a korzystanie z niego odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Stosowanie obu rodzajów cookies w przypadku zbierania danych osobowych oparte jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 50 (pięćdziesięciu) miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Pixel Facebooka. Używamy narzędzi marketingowych udostępnianych przez Facebook Inc, w ramach których możemy kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Zaimplementowany w Serwisie Pixel Facebooka umożliwia nam automatyczne gromadzenie anonimowych informacji o korzystaniu przez Ciebie z podstron Serwisu. Szczegółowa informacja o tym, jak Facebook wykorzystuje dane użytkowników dla własnych celów dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Stosowanie Pixela Facebooka jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych.

Wszystkie podmioty, którym zostają powierzone lub udostępnione Twoje dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podmioty te stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie jednak możliwe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jako Administrator danych nie potrzebujmy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7. poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie; możemy nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt na adres e-mail:  info@januszcoin.com.

W każdym czasie jesteś również uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zostaną naruszone Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

Wybierz język »